Reference

Případové studie

Auto Dolanský s.r.o.

Případová studie

Ochrana firemní know-how je klíčovým bodem našeho úspěchu na vysoce konkurenčním trhu.

Weigel Haller Corporate Finance

Případová studie

Poskytnuti efektivního nástroje pro aktivní výměnu informací mezi klientem a společností se zárukou, že danou informaci si přečte jen a pouze zamýšlený adresát.

Advokatní kancelář

Případová studie

Zachování maximální důvěrnosti a bezpečnosti při elektronickém předávání materiálů mezi jednotlivými osobami zúčastněnými na procesu.

Účetní kancelář

Případová studie

V oblasti daňové problematiky, kde jsou dotazy klientů velmi citlivé, je nutná existence možnosti bezpečné komunikace.