Portál IdeaPOINT

Portál IdeaPOINT je integrované a bezpečné řešení poskytující prostředí pro správu základních firemních procesů v jednom produktu využívajícího nejmodernější softwarové architektury a osvědčených bezpečnostních standardů.

Péče o klienty

Směrování a správa obchodních příležitostí.
Kompletní přehled o zákaznících.
Řešení problémů a podpora.
Sociální sítě.

Internet a portály

Nabídka zboží a služeb.
Koordinace informací.
Správa kontaktů.
Snadná správa obsahu web.

DMS

Správa dokumentů.
Fulltextové vyhledávání.
Workflow.
Chytré dokumenty.

Efektivní spoloupráce mezi pracovníky

Portál IdeaPOINT sjednotí Vaše aplikace a nástroje, které používáte, do jednoho celku a díky své jednoduchosti efektivně doplní řadu užitečných funkcí, miniaplikací a poskytne účinné a elegantní řešení na principu intranetu.

Péče o klienty

Customer Relationship Management

Sledování informací o perspektivních zákaznících, převod vyhodnocených příležitostí na obchodní případy a jejich sledování v průběhu prodejního cyklu.
Prohlížení a správa aktivit a historie jednotlivých zákazníků, včetně kontaktních údajů, mailů, komunikací, otevřených nabídek, objednávek, faktur, kreditních limitů a platební historie.
Zahrnují podporu pro komplexní cenovou politiku, skladové jednotky, slevy a další cenové varianty.
Vytvoření, sledování a uzavření prodeje konzistentně a efektivně, pomocí pravidel workflow, která automatizují jednotlivé fáze v průběhu procesu prodeje.
Využití automatizovaných nástrojů, průvodců k dosažení informovanosti vašich zákazníků o nových produktech a službách.
Věrní klienti jsou to nejcennější, co každá firma má. Péče o ně má klíčový vliv na profit firmy.
Automatické zařazování klientů podle kreditu do slevových programů
Pomoc klientům při práci s produkty, včasné reakce na jejich potřeby
Komunikace s klienty pomocí sociálních sítí tak, aby se informace dostávaly včas zájemcům
Speciální informační servis pro nejlepší klienty s neveřejnými informacemi a zprávami.

Internet a portály

K dosažení optimální produktivity práce a spokojenosti klientů musí komerční organizace prezentovat své produkty a informace v prostředí, ve kterém mohou uživatelé vyhledávat, nakupovat a hodnotit z jakéhokoliv místa kdekoliv na světě
Informace o prodejních kampaních či nových produktech se musí automaticky umístit na stránkách organizace
Snadná aktualizace popisu produktů a jejich řešení
Snadné oslovení odpovědné osoby ze společnosti.
Správa obsahu webových stránek formou jednoduchých editorů s řízeným přístupem bez nutné znalosti HTML jazyka.
Změna vzhledu webových stránek podle momentálních potřeb organizace.
Přístup pro jakákoliv zařízení pro čtení webových stránek.

DMS

Document Management System

Automatizace oběhu dokumentů, které představuje způsob, jak efektivně vyřešit, kdo a kdy má mít jaký dokument k dispozici s možností designu podle potřeb klienta.
Každému dokumentu se dá přiřadit událost, ať už je to přijetí nabídky, či uzavření smlouvy.
Je zaručeno, že každý dokument, ať už fakturu, smlouvu, či objednávku, zkontroluje ve správný čas správná osoba.
U každé změny lze efektivně dohledat, kdo je jejím autorem, kdo změnu schválil apod.
Nastavený proces automaticky vykonává, co je jeho úkolem a není nutné se zdržovat ověřováním postupu
Pokud se proces změní, lehce ho lze změnit v grafickém editoru workflow tak, aby odpovídal tomu, co je potřeba.
Přístup k informacím jen pro ty, kteří mají mít přístup
Umožňuje vyhledávání podle řady jednotlivých vyhledávacích kritérií
Snadné posouzení výsledku již vyhledaných informací prostřednictvím dynamicky vytvářených úryvků.
Inteligentní třídění dokumentů, které jsou řazeny do logicky souvisejících podadresářů, usnadní orientaci.
Možnost definice, jak se mají dokumenty uchovávat a kdy skartovat.