Bright Way Solution, a.s. poskytuje svým klientům následující služby

Konzultace

eGovernment

Technický dozor investora

Software

Konzultace

  • Architektura ICT – návrh řešení na míru pro byznys našich klientů
  • Procesní analýza – mapování procesů a jejich automatizace pomocí ICT

eGovernment

Součástí našich služeb jsou také studie proveditelnosti či návrhy řešení pro efektivní veřejnou správu – eGovernment. Umíme zajistit architektonický návrh, ale i praktickou realizaci aplikovanou na místní podmínky. Zpracování žádosti o dotaci.

Technický dozor investora

Dohlížíme na zdárný průběh ICT projektu jako odborníci pro naše klienty.

  • Odborná stanoviska k problematice ICT
  • Dohled nad projektem
  • Tvorba zadávací dokumentace
  • Nastavení úrovně služeb a jejich kritérií

Software

  • Optimalizace ICT – zlepšení výkonových parametrů informačních systémů
  • Bezpečnost – bezpečnostní koncepce a způsob ochrany know-how
  • Specializovaný SW – vývoj informačního systému na míru